HögaKusten Gärdsgårdar

Idag är det:

Vi på HögaKusten Gärdsgårdar har studerat, utvecklat och byggt gärdsgårdar runt om i Sverige i 40 års tid därför vågar vi slå oss för bröstet och säga att vi är duktiga.

Våra gärdsgårdar tillverkar vi på
traditionellt sätt av senvuxen gran
från norrländska skogar.

 

 

 

 

 

 

Vi bygger upp dem på plats till
medvetna kunder som liksom vi har
passion för det genuina ursprunget.

Gärdsgården kompletterar tomten
eller trädgården.