HögaKusten Gärdsgårdar

Idag är det:

Så här kan det se ut när gärdsgården kommer på plats.

En stolpe sättes upp...